Wetenschap

Ik werk als onderzoeker / adviseur bij TNO (The Netherlands Organisation for applied scientific research) sinds 2001. Daaraan voorafgaand was ik verbonden aan IVA (Institute for Social Research) van de Universiteit Tilburg. Hier vindt u een selectie van Projecten, Wetenschappelijke publicaties, Praktijkgerichte publicaties en ‘overig’ waaronder filmpjes.

Projecten

Zowel nationale als internationale projecten op het gebied van onderzoek en advies behoren tot mijn werk. Enkele recentere projecten licht ik hier toe.

BEYOND4.0

Onderzoeksproject met 9 EU-partners over de economische en sociale gevolgen van digitale transformatie in 6 ‘eco-systemen’ (2019-2024). Zie www.beyond4-0.eu

SI-DRIVE

Wereldwijd onderzoeksproject over de drijvende krachten achter sociale innovatie in 7 beleidsvelden, zoals onderwijs, werkgelegenheid, energie en armoede (2014-2017). Zie www.si-drive.eu

Sociale innovatie (workplace innovation); Future of work; Veerkrachtig teamwerk

Binnen TNO werk ik met collega’s aan het innoveren van goed werk en goed presteren. Manieren van organiseren van werkprocessen en de inzet van medewerkers en leidinggevenden vormen de kern van mijn onderzoek en advies. Meer bij ‘Over mij‘. Zie ook www.tno.nl

Publicaties

De meeste van mijn publicaties zijn gratis te downloaden op ResearchGate (zie ‘Publicatielijst Peter Oeij’; laatste versie februari 2021). Hieronder staat een selectie.

Wetenschappelijke publicaties

Praktijkgerichte publicaties

  • Oeij, P.R.A., Torre, W. van der, Preenen, T.Y.P. (2019). Technologiekeuzen en sociale innovatie: naar efficiënte en menswaardige arbeid. In: STAD 2019: Technologische en sociale innovatie bij de overheid. Gevolgen voor beleid, bestuur en management (pp. 285-298). Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD). Publikatiereeks Overheid & Arbeid, 2019, Nummer 50. Den Haag: CAOP.
  • Smulders, P. & Oeij, P. (2019), Automatisering en robotisering gaan slechts beperkt samen. ESB, Economisch Statistische Berichten, 104(4774), 6 juni 2019, 266-269.
  • Oeij, P., Torre, W. van der, Ven, H. van de & Horssen, C. van (2017). Functieprofielenmethodiek om het effect van technologie op werk in kaart te brengen. OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 2, 26-32.
  • Oeij, P. (juni 2017). Het belang van de psychologie van de kwartseconde om niet te falen. O&O Opleiding en Ontwikkeling – Tijdschrift voor Human Resource Development, 2, 22-26.

Filmpjes

Interview over het boek ‘The resilient innovation team’ (proefschrift, 2017)

Interview boek ‘The resilient innovation team'(2017)

Boek presentatie van ‘Workplace innovation: Theory research and practice’ (Brussel, najaar 2017)

Presentatie boek ‘Workplace Innovation’ (2017)

Leiderschap in innovatieteams; NVP HRTechnovation (15 maart 2018)

Leiderschap in innovatieteams (2018)

Serious Game ‘Innoveren kun je leren’, TKI Dinalog (Mei-Juli 2019)

Innoveren kun je leren (2019)

Sociale innovatie uitgelegd, A&O Fondsen Festival (Oktober 2020)